Før vi kommer til boken det er snakk om, en meget kort introduksjon av to sentrale amerikanske boksamlere.

John Carter Brown (1797-1874) og James Lenox (1800-1880) var to av de mest betydningsfulle amerikanske bibliofilene 
på midten av 1800-tallet. Sammen utgjorde de en ny generasjon amerikanske boksamlere, blant annet ved å legge seg ut 
med store europeiske bibliofiler på deres egen hjemmebane. De kjempet ofte om de samme objektene og de hadde begge 
sogar et nært samarbeid med èn og samme antikvarbokhandler, Henry Stevens, noe som ved flere anledninger satt  
den hardt arbeidende antikvarbokhandleren i en meget vanskelig situasjon. Blant de to herrers boklige høydepunkt 
kan nevnes Lenox’ ervervelse av den første Gutenbergbibelen som ble importert til USA (1847). Boken ble kjøpt for 
den nette sum av 500BP, en pris man i 1847 vurderte som ren galskap. Prisen var så høy, mente Lenox, at han til å 
begynne med nektet å betale fortolling inn til USA. Bibelen befinner seg i dag i New York Public Library.
John Carter Brown, som var økonomisk noe underlegen Lenox, besatt dog på sin 
side det eneste kjente førstetrykket av Amerigo Vespucci’s skrifter utgitt 
på Hollandsk; Van Doesborch’s ”Van der nieuwer werelt oft landtscap” (1508), 
også kjent som ”the Dutch Vespucius”. Dette eksemplaret befinner seg i dag i 
the John Carter Brown Library.

MEN det er ikke disse to herrer det her skulle skrives om. Innledningen fører 
oss mot en liten perle av en bok med utspring i 1800-tallets bibliofilie miljø.


Da John Carter Brown døde i 1874, etterlot han seg en ekstraordinær samling bøker og manuskripter vedrørende opp-
dagelse, utforskning og bosetting av "den nye verden". Hans kone fortsatte å utvikle samlingen inntil hun overlot den 
til sønnen John Nicholas Brown (1861-1900), som med den største lidenskap forvaltet samlingen videre. 
Brown ansatte etter hvert George Parker Winship (1871-1952) som sin bibliotekar. ”Don’t buy too many common books” 
var instruksjonen han fikk fra John Nicholas Brown i 1897. Innen sin bortgang i 1900 avsatte John Nicholas Brown 
1.500.000USD til en bygning som kunne huse samlingen og 500.000USD til administrasjon av the John Carter Brown Library.
Carter Browns bibliotekar, George Parker Winship, fortsatte som bibliotekar ved The John Carter Brown Library inntil 
1915, da han ble tilbudt en stilling som kurator ved The Harry Elkins Widener Memorial Library ved Harvard. Han ble den
 første ”rare-book specialist” ved biblioteket som i dag huser over 3,5 millioner bøker og utgjør hjørnesteinen i Harvard 
College Libraries.

Winship var en bibliofil med stor kunnskap og formidlingsevne. Ved Harvard utformet han et kurs innen Fine Arts hvor han 
selv underviste: ”Fine Arts 5e”: "This course is intended for men who desire to posess or to produce beautiful books. An 
important object of the course is to train the taste of book buyers, and to cultivate a well-informed judgement of the value 
of rare and attractive volumes".

Bose Penrose, medlem av The Grolier Club og en av Winships få ”utvalgte”, sa en gang at man ikke kunne føre seg opp på 
Winships forelesninger, man måtte søke om medlemskap. ”5e” ble kjent som en av de mer eksklusive klubbene ved 
Harvard og en av personene som sprang ut fra denne kretsen rundt Winship var Philip Hofer (1898-1984), boksamler og 
senere kurator ved Harvard.

Philip Hofer samlet bøker med en utsøkt sans for kvalitet og sjeldenhet og ansees for å være den største donator av bøker 
til Harvard College gjennom tidene. Nicholas A. Basbanes skriver blant annet om en innkjøpstur til Japan hvor Hofer kjøpte 
så store mengder bøker at den japanske tollinspektøren skrev på utførselspapirene (med japanske skrifttegn, slik at Hofer 
selv ikke forsto hva som var skrevet): ”Med full respekt for herren som fører disse bøkene ut av Japan, under fulle alvor, 
Imperial Customs Service kan ikke se hvordan han kan benytte seg av eller lese så mange bøker trykket på et språk han ikke 
forstår. Vil den Japanske konsulen i Boston vennligst notere seg at om vedkommende oppretter en bokforretning i USA, 
vennligst etterspør ordinær Japansk eksportmoms".

THE BOOK
Ugolino VerinoVita di Santa Chiara Vergine composta per Ugolino Verino, Cittadino Florentino.
Reprinted from the original Manuscript with an Introduction and Notes by Walter W. Seton.

Printed by C. H. St. J. Hornby at the Ashendene Press, Shelley House, Chelsea, in the County of London, and finished this 
seventeenth day of May of the year 1921.

Chelsea: at the Ashendene Press, 1921. 4to minor. [6 blank], [2], xvi, [2], [4 facsimile], [2], 95, [1], [8 blank] pp. 
Original limp vellum.

Ties brittle and frayed with age, missing most of bottom tie. Small darker shade to top of spine. Otherwise a crisp copy. 
One of 236 copies on paper. 10 was also printed on vellum.

Ashendene Press 

Private press founded in 1895 by Sir St. John Hornby (1867-1946). During the years 1895-1915 & 1920-1935 Ashendene 
Press issued 40 limited edition books. of which all were set by hand. Ashendene Press , together with the Kelmscott 
Press and the Doves Press, was the leader of the 19th-century revival of fine English printing. 

EXCEPTIONAL PROVENANCEThe book has first been aquired for Harvard College Library through the legacy of John Harvey Treat (1839-1908), a 
bibliophile, able to “scent from afar” a rare old book to acquire for his personal library, which he had begun to assemble 
while still an undergraduate (Harvard class notes, 1862). His main donation to Harvard is his ”Great Catacomb Library”. 
The legacy of Mr. John Harvey Treat continues to provide Harvard today with the financial means necessary to acquire 
works to the collections. At some point George Parker Winship, curator for the Harry Elkins Widener Memorial Library 
(Harvard), bought the copy when it was deaccessioned. The book has then been passed on to Winships protégé Philip Hofer.

Provenance:
- Ex libris from Harvard College Library: From the bequest of John Harvey Treat of Lawrence, Mass, Class of 1862.
- Duplicate deaccession stamps from Harvard College Library on ex libris and title page verso.
- George Parker Winship. ”Sold to G. P. Winship written on ex libris”. Winships signature on flyleaf.
- Philip Hofers ex libris above Harvard College University / John Harvey Treat ex libris.

Literature:
Nicholas A. Basbanes: A gentle madness. Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books.
Jessica Dello Russo: Building a Great Catacomb Library