Referanseverk

NORSKE FØRSTEUTGAVER

En referansebok for samlere av norsk skjønnlitteratur. En nettutgave av klassikeren fra 2006. Redigeres og oppdateres fortløpende.

KART OVER CHRISTIANIA

En bibliografi over Christianiakart. En oversikt ved Tore B. Gimse, med bilder og beskrivelser av kart utgitt i perioden 1783-1924.