Nytt i hyllene | News on the shelves

TOR ULVEN

«Raseri og mysterium»
SOLGT | SOLD
kr 16000 ,-

HENRIK IBSEN

FLOWERS FROM IBSEN'S COFFIN
SOLGT | SOLD
kr 75000 ,-

HENRIK IBSEN

«Når vi døde vågner»
SOLGT | SOLD
kr 17500 ,-

ENEVOLD FALSEN

«Penias tak til det danske Folk»
SOLGT | SOLD
kr 3500 ,-

AXEL SALTO

«Axel Salto som kunsthåndverker»
SOLGT | SOLD
kr 4500 ,-

HANS E. KINCK

«Noveller i utvalg. I-II.»
I vareomslag og kassett!
kr 4000 ,-

JUSTUS MENIUS

«En liten Tractaat om Exorcismo [...]» 1624.
kr 16000 ,-

[JOHAN FAUST]

«[...] Ertz-Sort-Konstner [...]», 1732.
SOLGT | SOLD
kr 10000 ,-

[JOHAN FAUST]

«Den i den gandske Verden bekiendte Ertz-Sort-Konstner [...]», 1777.
kr 6500 ,-