Antikvariat Bryggen

Grunnlegger og eier av Antikvariat Bryggen AS er boksamler og mangeårig medlem av Bibliofilklubben, Fredrik Delås.

Antikvariatet har hatt gleden av å formidle bøker mellom samlere siden 2007. Lidenskap og formidlingsglede vedrørende bøker og bokhistorie står sentralt i driften. Hovedformålet er å øke interessen for norsk bokhistorie.

Det arbeides kontinuerlig med å fremskaffe objekter med et bibliofilt tilsnitt innen alle felt, og å videreformidle historien bak disse.

Norske førsteutgaver er kjerneområdet. I samarbeid med Cato Schiøtz og nå avdøde Bjørn Ringstrøm, begge medlemmer av Bibliofilklubben, ble antikvariatet tidlig involvert i å overføre referanseverket Norske Førsteutgaver til nettet. Det arbeides kontinuerlig med oppdateringer til det som nå refereres til som Schiøtz/Ringstrøm/Delås.

”Samlere er lykkelige mennesker!”