Om antikvariatet

ANTIKVARIAT BRYGGEN

BIBLIOFILI  |  KVALITET  |  LIDENSKAP

Grunnlegger og eier av Antikvariat Bryggen AS er boksamler og mangeårig medlem av Bibliofilklubben, Fredrik Delås.

Antikvariatet har hatt gleden av å formidle bøker mellom samlere siden 2007. Lidenskap og formidlingsglede vedrørende bøker og bokhistorie står sentralt i driften. Hovedformålet er å øke interessen for vår bokhistorie.

Det arbeides kontinuerlig med å fremskaffe objekter med et bibliofilt tilsnitt innen alle felt, og å videreformidle historien bak disse.

BIBLIOPHILIA  |  QUALITY  |  PASSION

Antikvariat Bryggen has had the pleasure of dealing with books between collectors since 2007. Passion and the joy of spreading information on books and book history is one of our core operations. We strive continuously to acquire objects with a bibliophile touch in all fields, and to pass on the history behind them.

FILOSOFI: Kjøp færre objekter, men etterstrev den høyeste kvalitet og unikhet. Kvalitet definerer verdien. Boksamling har mange innfallsvinkler. Vår drift fokuserer på å innhente unike objekter for samlere og institusjoner. Vi kjøper inn fra private samlinger og ved auksjoner, med mål om å fremskaffe objekter som vil opprettholde sin unikhet blant samlere i fremtidige generasjoner.

NORSKE FØRSTEUTGAVER: I samarbeid med Cato Schiøtz og nå avdøde Bjørn Ringstrøm, begge medlemmer av Bibliofilklubben, ble antikvariatet tidlig involvert i å overføre referanseverket Norske Førsteutgaver til nettet. Siden 2023 har vi også fått med oss bibliofil Torfinn Jåsund på laget. Det arbeides kontinuerlig med oppdateringer.

TEAMET: Vi har i snart 15 år samarbeidet med Pål Sagen i Galleri Bygdøy Allé. Sammen driver vi Sagen & Delås | Auksjoner, en auksjonsdrift som håndterer «single owner collections» og utvalgte objekter. David Kolstad, kunstner og dedikert samler, jobber i et samspill mellom Antikvariat Bryggen og Galleri Bygdøy Allé.

Ta kontakt med oss for en trygg håndtering av din samling.