Bokprat

BØKER FOR BOKVENNER

ARNT BRYDE SUNDSETH

«Det var en gang… Min far Arnt Bryde Sundseth og andre bibliofiler»

Bibliofilklubben & Antikvariat Bryggen: 2023. Liten 8vo. 81 sider. Illustrert.

Vinteren 2012 ble jeg kontaktet av Erik Bryde Sundseth, sønn av tidligere medlem av Bibliofilklubben Arnt Bryde Sundseth [1900-1947]. Han ønsket å publisere en erindringsbok om sin fars tid i Bibliofilklubben [1932-1947] og minner knyttet til de boksamlende menneskene rundt ham. Den ene samtalen ble til flere og til slutt ble det en bok.

For en bibliofil, boksamler, antikvarbokhandler og medlem av Bibliofilklubben, har disse samtalene vært en berikelse. Det å snakke om bibliofile artikler og småtrykk jeg har lest opp gjennom årene, med en person som har truffet mange av menneskene bak titlene, har gitt meg en større forståelse for og bedre innblikk i omstendighetene rundt disse boksamlerne og tiden de levde i.

Det er ikke mange, om noen, gjenlevende tidsvitner fra denne norske bibliofilis storhetstid. Ved å formidle Eriks minner og historier fra en svunnen tid, da bøkene skapte et tilfluktsrom for dens liebhabere, håper jeg boken vil kunne treffe nerven til dagens etablerte og gryende boksamlere. Bøkene overlever oss, men det er vår oppgave å videreføre disse, sammen med historiene, til neste generasjoners boksamlere.

Siden min interesse for antikvariske bøker oppstod, har jeg alltid vært på jakt etter bøker om samlere og om det å samle. Det har blitt produsert svært lite litteratur her i Norge innen dette feltet de siste 60 år, så det er ekstra hyggelig å kunne bidra til nettopp en slik liten perle av en bok.

PRIS: 350,-

I BOKPRAT formidler vi i ulike formater stort og smått fra bøkenes eventyrlige verden.

PODKAST

I Antikvarbokhandlerdialogene snakker Fredrik & David om interessante og ikke fullt så interessante sider ved det å samle på bøker. I motsetning til antikvariatets Blogg og YouTube-kanal, vil Podkasten være en litt mer tabloid tilnærming til temaet. Vi vil formidle litt lettere stoff, litteraturanbefalinger, auksjonsomtaler, kanskje intervjue noen samlere og handlere, formidle nytt fra bransjen osv.

BLOGG

I bloggen presenterer vi emner og enkelobjekter med tekst og bilder.

YOUTUBE

Av og til får vi lyst til å presentere en bok eller objekt av spesiell interesse. Da legger vi det ut på YouTube, for å spre det glade budskap.