World Wide Shipping

We buy collections and single objects

BIBLIOFILI | KVALITET | LIDENSKAP

Nytt i hyllene |
News on the shelves

HAR DU EN BOK DU
VURDERER Å SELGE?

Antikvariatet er alltid interessert i å kjøpe sjeldne bøker og førsteutgaver samt samlinger i tilsvarende kvalitet som de titler som presenteres i kataloger og på hjemmesiden.

OM ANTIKVARIAT BRYGGEN

Grunnlegger og eier av Antikvariat Bryggen AS er boksamler og mangeårig medlem av Bibliofilklubben, Fredrik Delås. Antikvariatet har hatt gleden av å formidle bøker mellom samlere siden 2007. Lidenskap og formidlingsglede vedrørende bøker og bokhistorie står sentralt i driften. Hovedformålet er å øke interessen for norsk bokhistorie.

Antikvariat Bryggen AS er medlem av Norsk Antikvarbokhandlerforening (NABF) og The International League of Antiquarian Booksellers (ILAB) og etterstreber til enhver tid å leve opp til de faglige og etiske standarder som dette innebærer.