Bokauksjoner | Book auctions

Antikvariatet holder jevnlig nettauksjoner med innlevering fra flere eiere. Her ropes det ut bøker innen alle emner og prisklasser. Hovedsakelig gjennomføres dette ved såkalte SammenSuriumAuksjoner.

Regular online auctions with submissions from different owners. Books in various fields and price classes. 

Ta gjerne kontakt om du vurderer å levere bøker til våre nettauksjoner.

post@antikvariat-bryggen.no

I samarbeid med Pål Sagen i Galleri Bygdøy Allé, gjennomføres et en til to kvalitets- auksjoner pr. år. Disse foregår i sal og på nett med livestream. Ved Sagen & Delås | Auksjoner håndteres «single owner collections» og objekter av høyere kvalitet.

High-end auctions held one or two times a year in co-operation with Pål Sagen in Galleri Bygdøy Allé.

Ta gjerne kontakt om du vurderer å levere bøker til våre nettauksjoner.

post@antikvariat-bryggen.no