Kart over Christiania

Et bilde kan si mer enn tusen ord. Og et kart kan si mer enn tusen bilder.
Et gammelt kart gir oss et oversiktsbilde over et område – slik det var, slik det ble oppfattet eller slik det ble ønsket formidlet. Det representerer dermed en viktig historisk, kulturhistorisk og idehistorisk dokumentasjon som strekker seg langt utover det visuelle, estetiske uttrykket. Å beskrive den direkte og indirekte informasjonen vi kan lese av et kart vil kreve tusenvis av ord.

Da jeg begynte å interessere meg for gamle Christianiakart oppdaget jeg raskt at det ikke fantes noen samlet oversikt eller bibliografi som behandlet dette emnet på en systematisk måte. Mye lokalhistorisk litteratur omtaler og bruker kart som illustrasjoner. Mange kart er nevnt i generelle bibliografier om lokalhistorisk litteratur og f.eks. i Norsk Bogfortegnelse. Disse kildene er imidlertid ikke komplette eller enkle å finne frem i hvis vi vil identifisere og katalogisere et Christianiakart. Dette er et første forsøk på en bibliografi over trykte kart over Christiania/Kristiania frem til navneskiftet i 1924.

Tilgangen til gamle Christianiakart er begrenset. Hvis vi holder leksikonutgivelser utenfor, ble det ikke på langt nær trykket nok Christiania-kart på 1800-tallet til at det kan finnes ett i hvert Oslohjem i dag. Mange av kartene har sikkert fått en røff behandling og har blitt kastet etter hvert som de har falt fra hverandre eller kartbildet har blitt utdatert. Bibliotekene har mange kart, men ikke alltid en nøyaktig, elektronisk katalogisering av dem. Det vil sikkert dukke opp kart som ikke er registrert i denne publikasjonen i tiden fremover. Enkelte av kartene har utfyllende kommentarer i denne første utgaven, men stort sett er de kun beskrevet kort og avbildet med tanke på identifikasjon. Noe av hensikten med denne publikasjonen er å skape en viss interesse for feltet og dermed kunne få frem flere kart og mer informasjon. Slik at det kan lages en best mulig «endelig» versjon.

Rettelser, kommentarer, nye opplysninger eller spørsmål vedrørende gamle Christianiakart er veldig velkommen. Send meg gjerne en e-post.

Bibliografien, som ble først utgitt i 2014, vil fra 2023 være tilgjengelig elektronisk via hjemmesiden til Antikvariat Bryggen, hvor oppdateringer skal publiseres og hvor annen relatert informasjon vil bli lagt ut etter hvert. Dato på dette forordet vil angi versjon, men det vil ikke bli ført noen endringslogg.
Velkommen til alle som vil ta del av denne snevre, men spesielle og spennende delen av vår historie!

Oslo, 26.6.2023
Tore Gimse