AGNAR MYKLE

Hvitboken om Myklesaken.

NOTAT i anledning av ”Mykle-saken”.

Blankt omslag. A4-format. 124, [9] stensilerte sider, trykt på én side.

VEDLAGT: Brev fra Riksadvokat Andreas Aulie til professor A. H. Winsnes:

”[…] Med vennlig hilsen og takk for hjelpen tillater jeg meg å oversende et eksemplar av mitt stensilerte notat angående ”Mykle-saken”. I vesentlige avsnitt bygget mitt innlegg for Høyesterett på dette notat”. Signert Andr. Aulie.

Riksadvokat Andreas Aulie [1897-1990] tok ut tiltale mot Agnar Mykle og forlaget for utgivelse av utuktig skrift. Andreas Aulie gjorde et nummer av at Sangen om den røde rubin overgår Lasso rundt fru Luna «[…] når det gjelder samleier ‘bakfra’, på sengekant, bordkant eller lignende, eller hvor kvinnen har ‘løftede knær’ samt med hensyn til detaljer om ‘ereksjon og sekresjon’, lukt og smak av kjønn, vaginale o. l. kvinnelige særegenheter.» Men Mykle fikk også stor støtte fra forfatterkollegaer og kritikere, og under rettssaken ble det holdt berømte forsvarsinnlegg av Francis Bull, Arnulf Øverland, Sigurd Hoel, Olof Lagercrantz og andre. Mykle og forlaget Gyldendal ble frikjent, men restopplaget av boken ble inndratt. Året etter opphevet Høyesterett inndragelsen. Kilde: SNL

Vår første professor i idéhistorie, den verdikonservative A. H. Winsnes [1889-1972] vitnet for påtalemyndigheten mot Mykle i rettssaken rundt «Sangen om den røde rubin».

kr 5000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD