AGNAR MYKLE

Lasso rundt fru Luna. Roman.

Oslo: Gyldendal, 1954. Halvskinnbind [Ekelund Bokbinderi] bundet med begge omslag og ryggstripe, ubeskåret.

Omslag noe rufset i ytterkanter. Enkelte sider med mindre pletter i ytre marg. To sider noe mer plettet (se bilde).

DEDIKASJON til rettsjournalist Axel Kielland: Med hilsen til Axel Kielland til minne om diverse problemer vi var ganske enige om. Oslo 1/ 12 – 54. Agnar Mykle. Kielland dekket senere rettssaken rundt ”Sangen om den røde rubin”.

kr 7500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.