AGNAR MYKLE

Lasso rundt fru Luna. Roman.

Oslo: Gyldendal, 1958. 2. utgave. Forlagsbind med vareomslag tegnet av Georg Barsgård.

Noe fargeavsetning i den hvite overflaten på vareomslagets bakre del. For øvrig meget velholdt.

Mykle skriver på tittelbladets verso: “Nærværende utgave, den annen, er bare et par uvesentlige punkter forskjellig fra førsteutgaven. De små forandringer, forkortelser og tillegg som jeg har foretatt, skyldes øsnket om å gjøre romanen mer levende, dvs. Avskaffe dødpunkter og gjøre fremstillingen tettere. (Å dikte henger sammen med det tyske ord dicht, som nettopp betyr tett). Men forandringene er så små og så få at man godt kan betrakte annenutgaven som et uforandret opptrykk av førsteutgaven, Oslo, i mai 1958. Agnar Mykle”.

kr 2500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.