ALEXANDER KIELLAND

Skipper Worse.

Translated from the Norwegian by Henry John, Earl of Ducie.

London: Sampson, Low, Marston, Searle & Rivington, 1885. 8vo. Helpergamentbind med rikelig forgylt dekor på rygg og strekdekor på dekler. Forfatternavn, tittel og  bokeiers navn forgylt på grønt skinn. Ytre og indre forgylt bordure. Marmorert forsatspapir. Helt gullsnitt.

4 siders forord av Ducie.

Boken er nydelig bundet av J. & J. Leighton. John Leightons [1822-1912] bokbinderarbeid spenner over perioden 1845-1902. Han drev J. og J. Leighton, bokbinderi, sammen med sin far og onkel. Han var en dyktig illustratør og produktiv utformer av bokbind.

Dekler spriker noe, som  sedvanlig ved pergamentbind. Dette har medført en brist i indre ytre fals. Dette påvirker dog ikke bindets fasthet.

DEDIKASJON fra Henry John, Eral of Ducie [1827-1921] til Julia Ducie, Countess of Ducie [1829-1895] (oversetterens kone).

PROVENIENS:

– Julia Ducie, Countess of Ducie [1829-1895], skinnetikett med henes navn, fogylt, i nedre kant av rygg.

– Eiler Schiötz [1907-98], med hans notater. Boken var kjøpt av antikvarbokhandler Torgrim Hannås [1916-1998], som drev antikvarbokhandel under navnet T. & T. Hannas i Bromley, Englanf, fra 1957. Torgrim var sønn av boksamler og professor Torleiv Hannaas [1874-1929].

kr 2500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.