ARTHUR OMRE

Harmoni

Oslo: Gyldendal, 1960. Forlagsbind med vareomslag.

Vareomslaget meget vsakt mørknet på rygg og med liten lukket rift i øvre kant av bakre del. For øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON til Nils Johan Rud på forsatsblad, samt morsomt notat på vareomslagets bakre innbrett, hvor Omre har understrøket følgende avsluttende setning fra forlaget: «Nå havner han i en liten fjellbygd, hvor han endelig finner den ro, den harmoni han søker.»

«Nei! Feil bedømt fra forlaget.» Videre kritiserer Omre omslaget: «Sukkertøy-omslag. A. O.».

Lapp innklebet i boken opplyser: Romanen HARMONI, Gyldendal Norsk Forlag 22-3-1960, er ikke publisert tidligere. Et større utdrag – nærmest en stor novelle – ble utgitt I 1941. Arhur Omre.

kr 1750 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.