AXEL SALTO

Arne E. Holm
Axel Salto som kunstunsthåndverker.

Trondheim: Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum, 1950. 4to. Nydelig millimeterbind med brun skinnrygg, bundet med begge omslag. Det er høyst sannsynlig benyttet Saltopapir til overtrekk på deklene.

PROVENIENS: Arne Ellerhusen Holm [1911-2009], med hans ex libris på forsats. Holm, professor ved arkitektavdelingen – Norges Tekniske Høgskole i Trondheim, var selv en kreativ sjel og utøvde i tillegg til arkitekturen male- og grafikk-kunst. Det er stor sannsynlighet for at han selv har bundet herværende bok.

Boken er bundet med 3 brev + 1 vedlagt fra Axel Salto til Arne E. Holm.

De medbundne brevene er datert 2/3 1949, januar 1950, 2/4 1950 og 11/11 1952.

Første brev er et spørreskjema fra Holm til Salto. Dette er utfylt og returnert av kunstneren. ”Når og hvordan begyndte de som kunsthåndverker”, ”Når begynte De med Stofftrykk?”, Hvilke anser De selv for Deres viktigste bøker, og når er de utkommet?” etc. Brevene vedrører også utstillinger, blant annet utstillingen ved Kunstindustrimuseet.

VEDLAGT: Avisuklipp vedrørende utstillingen i Kunstindustrimuseet 1950, dansk omtale av Holms bok, samt artikkel om Salto skrevet av Holm.

kr 4500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD