BIBLIOFILKLUBBEN

Årsmøte.

Villa Granberg Tirsdag Ellevte Mars klokken nitten.

Falset ark. SIGNERT av Thorbjørn Egner.

KOPI av den originale innbydelsen.

ILAGT eldre konvolutt fra Bibliofilklubben.

Egner var i 1957/1958 formann i Bibliofilklubben og tegnet i den forbindelse alle invitasjoner til klubbens møter. Egner ble i en alder av 33 år innvotert i Bibliofilklubben 4. oktober 1945. Hans medlemskap i klubben varte til hans død julaften 1990, m.a.o. drøye 45 år. Han tilhører således den meget sjeldne krets av medlemmer som har mer enn 50 års fartstid i klubben.

kr 450 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD