AKSEL SANDEMOSE

En skipperhistorie. [Tittel på manuskriptet: Rømningsmænd].

8 sider [30x23cm]. Korrekturtrykk, med Sandemoses signatur.

Påskrevet av Sandemose:

  • Send venligst et rettet aftryk – eller to. Deres ærbødigste A.S.
  • Korrektur 28. Aug. 1929. Aksel Sandemose.
  • I øvre kant: Aksel Sandemose c/o Th. Sundby, Maridalen Rute 16, per Oslo.

I ”Veien til Kjørkelvik” [1969], skriver Sandemose at han hadde en tante i Maridalen, Kaja sundby. Th. Sundby er høyst sannsylig i samme slekt.

«En skipperhistorie» ble første gang trykt i Berlingske søndag 4/10, 1925. Deretter i Aalborg Amtstidende 23/3 1930, denne gang under tittelen «Rømningsmænd».

Frits Johansen og Johannes Væth: Aksel Sandemose – En bibliografi, 1963.

“En Skipperhistorie” uttrykker en drøm om at alvorlige problemer kan gå i seg selv igjen, før de får livslange konsekvenser for den involverte. Fortellingen spinner rundt Fogo og Newfoundland, som i flere av Sandemoses

tekster er kjent som skjebnesvangre steter, og loftet, hvor novellens hovedperson Hans Andersen, gjemmer seg.

kr 3500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD