[EDVARD BRANDES] ALEXANDER KIELLAND

Novelletter.

Kjøbenhavn: Gyldendal, 1879. 8vo. Rødt forlagsbind med lesesnor i lilla silke.

Ryggen en tanke bleket og med meget svak slitasje helt ytterst av kapitelér. For øvrig et fast bind med plettfri materie.

Et attraktivt eksemplar av Kiellands debutbok, som er vanskelig å finne i forlagsbindet.

VEDLAGT: Brev fra Edvard Brandes til forlegger Frederik Hegel, hvor han opplyser om at han har diskutert bokens tittel med Kielland. 

3. April 1879.

Hr. Cancelliråd F. Hegel!

Strax efterat vi havde talt sammen om en Forandring af Titelen paa Hr. Kiellands Bog skrev jeg til ham desangaaende og foreslo ham titelen: Noveletter. Igaar aftes fik jeg Brev fra ham, at han antager denne, og henstiller nu til Dem, om De foretrækker den for den første.

Med megen Agtelse ærbødigst

Edvard Brandes.

I januar 1879 diskuterer Alexander Kielland med Edvard Brandes utgivelse av en liten samling historier. I et brev datert 5. februar 1879 lufter han noen forslag til tittel på boken: «Jeg finder nemlig, at «Prosa» er af de Titler, der ere pretentiøse i sin Tarvelighed. «Stilprøver» er misvisende for det kjøbende Publikum; men hvad siger De om «Prøvebilleder»? Det synes mig en noksaa træffende Titel, og da er det ikke saa farligt om et enkelt er mislykket. Det overlades herved – bliv nu ikke kjed af mig! – til Dem at vælge og stryge af Titelbladet den Titel, De forkaster.»

I et lengre brev, datert 27. mars 1879, skriver Kielland til Edvard Brandes:

«Mange Tak for Deres Titelforslag; jeg er tilfreds med Novelletter: Omrids og Udkast især Udkast synes jeg mindre om. Løse Blade foreslaar min Kone; men det er saa fruentimmeragtigt. Konturer er fremmed, Smaastumper er stygt, Prøvebilleder er ikke dumt, Tilløb – nu er jeg saa træt, saa træt – og De vist ogsaa. Farvel saalænge! – jeg venter nu Manuskriptet tilbage med mange Blyantstreger og Deres velvillige Tilkjendegivelse af, at mit lange Brev dog ikke helt har taget Livet af Dem.»

kr 15000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD