EGNER, PRØYSEN, GJELSETH, SIEM

Den første store Viseboka

Redaksjon: Thorbjørn Egner, Yukon Gjelseth, Alf Prøysen og Kåre Siem.

Arrangert og illustrert av Thorbjørn Egner. Notetegninger: Johnny Nielsen.

Oslo: Cappelen, 1954. Førsteutgaven. Forlagsbind med BLANKT vareomslag.

Ex libris på forsats, P. Kolstad. Vareomslaget med svak kantslitasje. Boken meget velholdt.

DEDIKASJON fra Egner: Til Ida Kolstad med hjertelige hilsener fra Thorbjørn Egner.

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.