EGNER, PRØYSEN, GJELSETH, SIEM

Den første store Viseboka | Den andre store Viseboka | Den tredje store Viseboka

Redaksjon: Thorbjørn Egner, Yukon Gjelseth, Alf Prøysen og Kåre Siem.

Arrangert og illustrert av Thorbjørn Egner. Notetegninger: Johnny Nielsen.

Oslo: Cappelen, 1954|1955|1955. Forlagsbind med vareomslag.

Alle foreligger i førsteutgave.

Bind I: Svak kantslitasje på vareomslaget.

Bind II: Kun meget svake tegn til bruksspor på vareomslaget.

Bind III: En svak plett smittet over fra vareomslaget til fordekkel i øvre kant. For øvrig meget velholdt.

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.