FRA KNUT HAMSUNS BIBLIOTEK

NORDAHL GRIEG
Skuespill.

Oslo: Gyldendal, 1932. Originalt omslag.

Omslaget slipper noe mot ryggen i fremre del, dog fast og velholdt

DEDIKASJON: «Knut Hamsun i ærbødighet fra Nordahl Grieg 22.2.32.»

Knut Hamsun leste med stor entusiasme «Atlanterhavet», og kontakter Grieg:

11/2. 32. Hr. Nordahl Grieg. […] Jeg er ikke et Teatermenneske, men jeg synes det maa ha alværdens Sceneegenskaper, jeg har læst den som en Fortælling, det er da for urolig naturligvis, men det er jo Uroen, Bruset, De vil, og de opnaar De saa overvældende som intet andet Stykke jeg har fortællingslæst. […] Min kone var henrykt og kom ind til mig ved Midnatstid og uttalte sig om Stykket. Jeg sa Ja at vi var enige. Næss, V, 2226.

Nordahl Grieg takker Hamsun ved å sende ham et dedisert eksemplar, datert 22.2.32. Eksemplaret omtales i Næss, V, 2226, note 1.

I brev til Harald Grieg, Hamsuns forlegger og Nordahls bror, datert 13/2.32 [Næss, V, 2227] er Hamsun opprørt over dem harde medfart «Atlanterhavet » får ved opføringen på Nationaltheatret. Da Nordahl hører om dette fra sin bror Harald, spør han om det ville være mulig å benytte Hamsuns uttalelse. Hamsun skriver da et nytt brev til Nordahl, datert 18/3.32 [Næss, V, 2231]:

Hr. Nordahl Grieg. Jeg vil takke Dem endda en gang for «Atlanterhavet». Siden jeg læste Stykket for noegen Uker siden har det ligget og virket i mit Sind som intet andet Stykke har virket paa mig i lange Tider. De maa faa det opført ute i Verden, i Tyskland, England, Amerika, det har en dramatisk Mening, dethar gode roller, og det har en Slutning som i Vælde søker sin like. Lat de store Instruktørene faa Fingrene i det!

Næss opprettet to ”underavdelinger” under Nordahl Grieg i person- og tittelregisteret i Knut Hamsuns Brev V, 1925-1935: ”Atlanterhavet” og ”De unge døde”. Hamsuns eksemplar av «De unge døde» gikk under hammeren ved Bruun Rasmussen i 2017. Tilslag: 26 000Nkr

PROVENIENS: Den danske boksamler Poul Sandberg [1932-1922]. Hans spesialfelt var dedikasjonseksemplarer.

kr 30000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD