GUNNAR HEIBERG

Hs. Majestæt. Dramatiske scener af Gunnar Heiberg.

Kristiania: Nikolai Olsens Bogtrykkeri, Forlagt av Olaf Norli, 1896. Originalt omslag.

Omslag med noe rifter og forsterkninger på verso. Første to ark med mindre hakk i nedre kant, langt fra teksten.

Dette eksemplaret ble omsatt for 13 750,- (inkl. salær) ved Cappelens bokauksjon i desember 1986, og er identisk med det som er benyttet til nedenstående faksimileutgave.

SUPPRIMERT: Skuespillet er bygget over en episode som fant sted på Støren jernbanestasjon i Guldalen (Gauldalen) lørdag 25. juli 1896. Etter en Norges-tur langs kysten reiste kong Oscar II med jernbanen fra Trondhjem til Kristiania. På Støren stasjon gjorde kongen et lite opphold og her endte han opp med å slå hatten av en bonde ved navn Ole Robertsen Foss, fordi denne ikke blottet sitt hode mens et sangkor sang kongesangen. Skuespillet gikk som ”kjeller” i Verdens Gang før den ble trykt som bok. Originalutgaven ble supprimert , i overenskomst mellom forfatter og forlegger, da den konstituerte riksadvokat Johan Blackstad hadde gjort skuespillet i ”Verdens Gang” til gjenstand for en innberetning til justisdepartementet. Kun noen meget få eksemplarer kom ut, som gave fra forfatter eller forlegger. 

I 1951, i anledning av Olaf Norlis 90-årsdag, utga Bibliofilklubben en faksimileutgave med orienterende forord av Olav Myre. Utgaven ble trykt i 66 nummererte og 15 unummererte eksemplarer. 1-33 for for Bibliofilklubbens medlemmer, I-XXXIII for framtidige medlemmer og 15 unummererte affeksjonseksemplarer.

I kassett sammen med Bibiliofilklubbens faksimileutgave og utkast til denne:

  • Ett eksemplar nummerert for Bibliofilklubben [11].
  • Ett av de 15 unummererte affeksjonseksemplarene
  • 2 arbeidsutkast med Støren-bondens hatt av Thorbjørn Egner.

Vignetten på omslaget, som gjengir Støren-bondens hatt,  tegnet av Thorbjørn Egner, er i denne lille samlingen vedlagt i ulike originale utkast i Egners hånd.

Utkastene til faksimileutgaven foreligger i omslag med blank materie [uten tekst]. Totalt er det 3 utkast til Støren-bondens hatt, i Egners hånd, alle utklippet, hvorav en kolorert. En morsom samling rundt en av de store sjeldenheter i norsk litteraturhistorie. Førsteutgaven oppbevares i separat foldemappe og er sammen med faksimileutgavene og utkastene ilagt kassett fra Ekelund Bokbinderi.

kr 25000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.