HANS HENRIK HOLM

Djervrøynsle (Av dåd og draumar vert kròta ein la’veleg lagnads-vev).

Til banksjef Thorleif Evanths med takk for virket hans for norsk bygdsetrivsel.

Bergen: 1954. A4. 6 sider.

Prentet er trykt i 30 eks. på Alvøens dokumentpapir sign av forfatteren. Dette er nr: 14.

Dette privatttrykket er nokre bròt av ein diktkrins som seinare kjem i tridje bolken av folkeeposet, Det er skipa til i Vestlandsbanken under vitjingi mi i Bergen seinhausten 1954. 

DEDIKASJON: «Til Harald Grieg i samhug og med ei liti julehelsing frå Hans Henrik Holm Oslo 17/12 54.»

PROVENIENS: Bjørn Ringstrøms samling, med hans registreringslapp vedlagt.

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD