HANS LOUIS ANDERSEN

Falden blandt Røvere. Et mørkt blad av Norsk rets- og kriminalhistorie. Fhv. missionsforstander Hans Louis Andersens økonomiske kamp mot sakførere, retsmyndigheter og sindssykelæker for at redde sine eiendele og fri sig fra indespærring paa sindssykeasyl for livstid.

OMSLAGSTEKST: Falden blandt Røvere. Grufuld flaaeraffære i Kristiania. O.r.sakfører Olaf A. Søberg og skiftefuldmægtig Stian Bech m. fl. plyndrer, retsforfølger og vil gjøre sindsyk fhv. missionsforstander Hans Louis Andersen. Benytter løgnaktige anmeldelser og vidneforklaringer. Statskassen betaler Andersen 1500 kr. for uberettiget forsøk paa at faa ham erklæret sindsyk og samfundsfarlig og anbragt i sindssykeasyl.

Kristiania: Forfatterens Forlag, 1911. 8vo. 291, [1] sider. Originalt omslag.

Arthur Thuesen – «Beslaglagte og supprimerte bøker vedrørende Norge»:

Bokens tittelblad og ennu bedre omslaget gir et godt innblikk i innholdet. Foruten mot de på omslaget nevnte personer, overrettssakfører Olav Arnold Søberg og overrettssakfører Stian Herlofsen Finne Bech, inneholder boken voldsomme utfall mot politi og rettsvesen, deriblant opdagelseschef Ove Mossin, og dessuten omtales flere andre personer, for eksempel overrettssagførerne Hans Bull Heyerdahl, Oscar Gottfred Waldenstrøm og Ditlef Emil Gottfried Schwabe-Hansen på en lite smigrende måte for deres befatning med forfatterens affærer. Som følge herav ble boken beslaglagt av politiet i Kristiania.

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.