HENNING L. THORESEN

Aktstykker m.m. vedrørende en Lovovertrædelse hvori Høiesteretsadvokat Arndt Schiander er indviklet, tilligemed lidt om Kristiania Politi.

Kristiania: Eget Forlag, Trykt i ”Vort Arbeide”s Trykkeri, 1886. Liten 8vo. 30 sider. Originalt omslag.

J. B. Halvorsen – Norsk Forfatter-Lexicon, bd. V, side 727:

Ved den hermed i Forbindelse staaende Retssag, anlagt for Kristiania Byret af H. Thoresen mod Schiander og Snedker Anton Ljunggren, blev de Indstævnte frikjendte ved Dom af 18 Maj, jfr. Dagl. 1887, No. 172.

Thoresen utga ”Kristianiaposten. Et Politisk Ugeblad for By og Land”, 1870-1880.

kr 750 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.