JAN ERIK VOLD

kykelipi

Oslo: Gyldendal, 1969. Originalt omslag. Omslagsarrangement og bokutstyr ved forfatteren, godt hjulpet av vennene.

Svak lesestripe på rygg. Svak overflateruptur i øvre og nedre kant av ryggstripe.

For øvrig et over snittet velholdt eksemplar av boken.

Denne boken er vanskelig å finne velholdt i førsteutgave.

kr 2000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.