[JOHAN FAUST]

N.F.B. [BANG, NIELS FREDERIK] (overs.)
Den i den gandske Verden bekiendte Ertz- Sort- Konstner og Trold – Karl D. Johan Faust, Og hans med Diævelen oprettede Forbund, Forundringsfulde Levnet og forskrekkelig Endelig, Beskreven af en Christelig Meenende, paa nye efterseet, Og alle modtvillige Syndere til en hiertelig Formaning og Advarsel til Trykken befordret, Oversat af det Tydske Sprog ved N. F. B.

Aar 1732 [trykkested ikke oppgitt]. Liten 8vo. 39, [1] sider. Senere marmorert papirbind (Anker Kyster) med tittelfelt i sort skinn.

De første 14 sider og siste side er profesjonelt forsterket i marg/hjørne.

Førsteutgaven er særdeles sjelden. Nye utgaver utkom 1775 [Haderslev] og 1777 [uten trykkested].

Oversætteren (eller forfatteren?) Niels Frederik Bang [f. 1704] var huslærer i København da han i 1734 fikk embete som sogneprest på St.Thomas, hvor han også skal ha endt sine dager.

Faust-utgaver nevnes i Rasmus Nyerups «Almindelig Morskabsæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder», København 1816. Han nevner dog feilaktig at Bangs første utgave skal være utgitt 1735. Sitat: » Hvor mange Gange den end maa være oplagt, saa ere nok de fleste Exemplarer slidte op.»Se også Ehrencron-Müller I, side 237.

kr 10000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD