[JOHAN FAUST]

N.F.B. [BANG, NIELS FREDERIK] (overs.)
Den i den gandske Verden bekiendte Ertz-Sort-Konstner og Trold-Karl d. Johan Faust. Og hans med Dievelen oprettede Forbund, Forundringsfulde Levnet og skrækkelige Endeligt beskreven af en Christelig meenende, paa nye efterseet, Alle Modvillige Syndere til en hjertelig Formaning og Advarsel til Trykken befordret. Oversat af det Tydske Sprog ved N. F. B.

Trykt Aar 1777. Liten 8vo. 48 sider. Samtidig blomstermønstret omslag.

Oversætteren (eller forfatteren?) Niels Frederik Bang [f. 1704] var huslærer i København da han i 1734 fikk embete som sogneprest på St.Thomas, hvor han også skal ha endt sine dager.

Faust-utgaver nevnes i Rasmus Nyerups «Almindelig Morskabsæsning i Danmark og Norge igjennem Aarhundreder», København 1816. Han nevner dog at Bangs første utgave skal være utgitt 1735. Sitat: » Hvor mange Gange den end maa være oplagt, saa ere nok de fleste Exemplarer slidte op.» Se også Ehrencron-Müller I, side 237.

kr 6500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.