[JOHAN J. TÖRNER]

Underrättelse om swartkonst-boken och runorna.

Uppsala: J. Edman, 1789. 8vo. 18 sider + 12 illustrasjoner i tresnitt fordelt på 11 helsides plasnjer. Illustrasjoner i tresnitt i teksten.

Nyere pappbind. Tittelbladet med antegning i blekk, delvis utradert og med noe papirbrist.

Boken ble beslaglagt.

PROVENIENS: Fideikommiss Bibliothek-stempel på tittelbladets verso.

Referanse: Åhlén & Åhlén: ”Censur och tryckfrihet” 17.310.

Utover underrettelser om runer presenterer Johan Johansson Törner her sin egen variant av stenografi. Som sin forgjenger Åke Rålamb bygger Törner på engelske 1600-talssystem, spesielt Thomas Sheltons. Den allsidige Johan Törner [1712-90] var prost i Skeda og morfar til forfatteren Clas Livijn

kr 4500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD