KNUT HAMSUN

På gjengrodde stier.

København: Gyldendal, 1949. Rødt helskinnbind, bundet med begge omslag.
Meget svak overflateslitasje i skinnet ved øvre kapitél. Svak fuktplett i nedre hjørne av materien (berører ikke omslag), denne avtar etter noen sider og blir meget svak.

For øvrig en velholdt bok med rene omslag.

Kun 250 eksemplarer ble utgitt med omslag, noe som har ført til at den sjelden dukker opp med disse.

kr 1750 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.