KNUT HAMSUN

Markens grøde. I+II.

Kristiania & København: Gyldendal, 1917. Forlagets blå helsjirtingbind med dekor på fordekkel. Blått toppsnitt.

Sjirtingen på ryggen svakt ”bulket”, ikke uvanlig å se på denne utgaven. Et par mindre hvite pletter i sjirtingens overflate i øvre hjørne av bakdekkel. Friblader svakt plettet, materien for øvrig plettfri.

De små lyter til tross, et velholdt eksemplar. «Markens grøde» sees ikke ofte i dette forlagsbindet og herværende eksemplar er det mest velholdte eksemplaret vi har håndtert.

kr 7500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD