KONG KARL IV & DRONNING LOUISE

Bønner for kronprinsesse Louise, senere Dronning av Sverige og Norge 1859-1871.

Trykk på en side, 34x21cm.

Karl den 4. 1826-1872], konge av Norge og Sverige 1859-1872, giftet seg i 1850 med Louise av Nederland [1828-1871]. I 1851 fikk de sitt første barn, Louise [1851-1926]. Datteren Louise giftet seg med kronprins, senere kong Frederik 8 av Danmark. Hennes mor blir derved kong Haakon 7’s mormor. Da Louise ble kronet i Trondheim i 1859, ble hun den første norske dronning som ble kronet siden middelalderen.

I forbindelse med Louises svangerskap ble det skrevet bønn og takksigelse.

I)

Bön.

(Håndskrevet i nedre hjørne: Modtaget 18. Juli 1851).

«Almægtige Gud, Livets Herre, alle gode Gavers Giver! Stor er din Godhed mod os, usigelig den Glæde, som. Du har beredt Kongehuset og Fædrelandet ved vor elskede Kronprindsesses med Livsfrugt velsignede Tilstand. Med rörte Hjerter stakke vi Dig; – med brændende Bönner indeslutte vi Hendes dyrebare Person i Din guddommelige Varetægt. Lad Forlösningens Stand i uforstyrret Ro nærme sig til Glæde for de kongelige Forældre, til Fryd for det ömme Moder- og Faderhjerte, til Opfyldelse af vort inderlige Ønske og til betryggende Held for vore seneste Efterkommere! […]»

II)
Taksigelses-Bön.

(Håndskrevet i nedre hjørne: Modtaget 12. December. Juli 1851).

Almægtige Gud! Kjærlighedsfulde Fader! Til Dig, al Glædes Kilde, fra hvem alt Godt kommer, hæver vi vor Lov, fordi Du opfylder vore Bönner og skænker os ny Velsignelse. Priset være Dit guddommelige Forsyn, som gjengav vor elskede Kronprindsesse Hennes Helbred, og derved i alle Hjerter fremkaldte inderlig Fryd og höitidelig Taksigelse. […] I Dit faderlige Hegn indeslutte vi nu og fremdeles den elskede Moder og den kjære Fyrstedatter, – denne nye Anledning til Glæde for Skandinaviens Kongeæt og Folk. […]».

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD