Kvækerens Historie.Eller Deadwood Dicks Dødningeuhr.

Kristiania: Sophus Kriedts Forlag, [ca. 1896]. 48 sider. Originalt omslag.

Et godt eksemplar.

Kriminal-Bibliothek, nr. 20.

Nils Parelius: ”De gamle hefteseriene”, side 31.

 

350,-

Relaterte objekter