NYTAARSHILSEN

Nordisk Nytaarshilsen 1943.

København: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1943. 4to. 52, [8] sider. Bundet med begge omslag.

Inneholder bidrag fra nordiske forfattere og kunstnere. Norges bidrag er Gunnar Reiss-Andersens «Norsk freske», med akvarell av Alf J. Aas. «Av havet springer / som troll av esken / det store Norge / den lange fresken».

Før neste tittel i boken er det medbundet et ark med følgende tekst:

De sidste Dage i 1943 udsendte Det Berlingske Bogtrykkeri sin Nytaarsbog «NORDISK NYTAARSHILSEN». Blandt dem, der fik Bogen tilsendt, var ogsaa Kaj Munk. Da han Nytaarsdag vendte hjem fra Gudstjenesten i Vedersø Kirke, laa Bogen paa hans Bord. Samme Dag skrev Kaj Munk efterfølgende glødende Lovprisning af Gunnar Reiss-Andersens Digt «NORSK FRESKE» og sendte den til Berlingske Tidende. Redaktionen modtog Artiklen samme Morgen, som Kaj Munk fandtes myrdet i Plantagen ved Silkeborg Bakker. Det var Hensigten at offentliggøre Artiklen i Bladet den følgende Dag; men den blev standset. Dette sidste skriftlige Arbejde fra Kaj Munks Haand er nu trykt som et Tillæg til den Bog, der inspirerede ham til at skrive «ET NORSK DIGT OM NORGE», og sendes til den samme Kreds, der modtog Bogtrykkeriets Nytaarshilsen.

KAJ MUNK
Et norsk digt om Norge.

København: Det Berlingske Bogtrykkeri, 1944. 4to. 14 sider. Bundet med begge omslag.

Etter siste omslag er det medbundet 7 sider med avisutklipp vedrørende bokutgivelsen.

Et fantastisk helpergamentbind, signert Anker Kyster [i gull i nedre kant av bakdekkel]. I kassett.

Boken ble omsatt ved auksjon i København 25. februar 1958. Boken ble da omsatt for 60,-. Den ble i 1971 omsatt hos Rosenkilde og Bagger for 250.

PROVENIENS: Eiler Schiötz [1907-98], med hans notater.

De danske registratører har gjort en så nydelig jobb, at vi lar dem beskrive boken:

Helskindbind i ægte engelsk kalvepergament. Dekoration i ægte guld udvendig og indvendig. Tegning til dekoration udført af Henrik Park. Foderal med skindtitelfelt. Udført 1950. Anker Kysters Eftf. Kongelig Hofleverandør.

kr 3500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD