ØYULV GRAN

Hamnspionerna – Maskinskrevet oversettelse med korrektur.

108 sider. Gjennomgående rettelser i John Loréns hånd. I pappomslag.

John Lorén var redaktør av det svenske Detektivmagasinet 1934-1941-.

PROVENIENS: Odd M. Syversen [1946-2000]. Hans notat på omslagets innside: Svensk-oversatt manuskript til SDM nr. 18, 1940. Rettelser i John Loréns håndskrift. Fra John Loréns dødsbo, mars 1977.

kr 3500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.