THORBJØRN EGNER

Gamle hus i Vågå.

Oslo: Halvorsens Bokhandel, [1943]. Stor 8vo.

Spesialbind i mørk brunt skinn, med tittel og vignetter i gull. Topp gullsnitt. Bundet med omslag.

Meget svak overflateslitasje enkelte steder ved bindets ytterkanter. Et tiltalende eksemplar!

PROVENIENS: Navnet «Rolf Schmidt» skrevet på arket ovenfor omslaget, i Egners hånd.

Fra kolofonen: «Dette er først og fremst en tegners bok – såvel i skrift som i utstyr. Den er bygd over skisser tegnet i Vågå somrene 1938 og 1942. Størsteparten av de sagn som er tatt med i boka er gjengitt etter Ivar Kleivens bøker: «Segner fraa Vaagaa» og «I gamle daagaa».

kr 5500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD