REISEPASS

Reisepass, signert av Ole Sem, politimester i Christiania 1815-22.

Mål: 33x20cm.

POLITIEMESTEREN udi Christiania i Norge
Gjör vitterligt: at Foreviseren heraf Jakob Johansen, 16 Aar gammel, födt i Norge, taler Norsk, er liden af Væxt og sped af Bygning, har lyst Haar, & brune Öine, agter nu at reise herfra Staden til sit hjemsted Waaler Præstegjeld i Jarslberg, og da han til denne Reise har været Pas begjærende, saa meddeles saadant herved med tjenstligst Anmodning til Alle og Enhver, som bemeldte Reisende maatte forekomme, at de ville lade ham paa denne Reise, frit og ubehindret passere; hvorhos anmærkes: at dette Pas alene gjælder for indbemeldte og ikke til flere Reiser, samt her i Staden blot 3 Gange 24 Timer. 2

Givet under Politiemesterens Haand og Stadens Politie-Seigl. Christiania Politiekammer den 1ode August 1818.

Passet ble forevist på Drammen Politikammer 10. august 1919. Politikammeret i Drammen ble opprettet i 1815.

kr 2500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD