REISEPASS

Reisepass, signert av Harald Meltzer, const. politimester i Christiania 1853.

Mål: 42x26cm.

POLITIEMESTEREN i Norges Hovedstad Christiania.
Gjör vitterligt at […], agter nu at reise herfra Staden, hvor ingen Smitsot hersker til Kjøbenhavn, og da han til denne Reise har begjæret Pas, saa meddeles saadant herved med tjenstlig Anmodning til Alle og Enhver, som bemeldte Reisende maatte forekomme, at de ville lade ham paa denne Reise frit og uhindret passere.

Christiania Politiekammmer den 22de Juli 1853.

Harald Meltzer [1814-1862], forfatter og politiembetsmann. Han ble utnevnt til politifullmektig i Christiania 1849. Kanskje best kjent for sine «Politinotitser», senere utgitt som «Smaabilleder af Folkelivet».

kr 2500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD