[RUDOLF MUUS] ROLLO

Svenskene i Høland og paa Norderhov.

Mysen: Indre Smaalenenes Avistrykkeri, 1929. 552 sider. 8vo. Blankt omslag.

Velholdt.

Utklippsføljetong.

Nevnes ikke i Knudsens bibliografi under nummer 21: «Svenskerne paa Norderhov». IHøland ser ikke ut til å være medtatt i noen av de registrerte titlene.

kr 600 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD