RUDOLF NILSEN

Den originale klisjéen [6×6,5cm] til Rudolf Nilsens ex libris, utført av kunstneren Albert Jærn .

Ex libriset er utført 1928 eller tidligere, og er gjengitt i «Ex-Libris av Alb. Jærn», 1928.

Et unikt objekt!

Albert Jærn [1893-1949] var en norsk grafiker, tegner og illustratør, særlig kjent for sine utallige ex libris. Jærn illustrerte også flere bøker, blant annet Gabriel Scotts Kilden [1924] og Sigrid Undsets Kristin Lavransdatter [1925].

VEDLAGT:

1) «Ex libris av Alb. Jærn». Oslo: ”De Fire”, 1928. Her finner vi også andre ex libris som for mange boksamlere vil være kjente: Oskar Braaten, Hugo Høgdahl, I. O. Halvorsen m.fl.

2) 10 eksemplarer av Rudolf Nilsens ex libris.

kr 25000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.