SIMON OLAUS WOLFF

Spögeriet i Riarhammeren, en National-Skizze efter et Sagn.

Christiania: Winthers Forlag, 1833. 8vo. Pag . 1-62, 127-128 [innholdsfortegnelse]. Originalt omslag.

Komplett utsnitt av “Bien. Et Maanedsskrift for Moerskabslæsning. December, 1833.”. Forsterket i rygg.

STERK PROVENIENS – 3 TIDLIGERE MEDLEMMER AV BIBLIOFILKLUBBEN:

Jonas Skougaard [1896-1968], med hans notater.

Ragnar Anker Nilsen [1913-2013].

Bjørn Ringstrøm [1928-2015], med hans notater.

 

Adolph Tidemand (1814-1876).

Tidemands maleri “Etter tvekampen” fikk etter hvert en meget original utforming, men utgangspunktet var litterære tekster. Temaet er anslått allerede i Riarhammeren,en fortelling hans venn S. O. Wolff hadde publisert i Bien 1833. Siden mottok kunstneren også inntrykk fra Jørgen Moes Fanitullen og Welhavens Åsgårdsreien. [Norsk Kunstnerleksikon]

kr 1000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD