[vc_single_image image=»17712″ img_size=»full»][basel_gallery images=»17712″ view=»carousel» spacing=»10″ slides_per_view=»3″ on_click=»lightbox» caption=»» img_size=»thumbnail»]

Småskrifter for Bokvenner.

Antikvariatet har flere komplette sett, samt en mengde dubletter.

En komplett rekke koster 1 500,-

Enkeltnummer koster 150,- [oppgi hvilke du ønsker]

Nedenfor er en oversikt over heftene:

 • 1. Hans Reusch: Et Besøg på Egset. Oslo 1942.
 • 2. Fr. Nygaard: Endringer fra Arbeidsaar i Bergen. Oslo 1942.
 • 3. Hugo Høgdahl: Ex Libris eller ingenting. Oslo 1942.
 • 4. Jacob B. Bull: Boghandlerforholde i Kristiania omkring 1850. Oslo 1942.
 • 5. Hugo Høgdahl: Håndverk mellem maskiner. Litt om nyere norske bokbind. Oslo 1942.
 • 6. Per Dancke: Omgang med bøker. Oslo 1942.
 • 7. Idar Handagard: Johan Herman Wessel som oversetter. Oslo 1942.
 • 8. Carl Just: Om å kjøpe bøker. Oslo 1942.
 • 9. Bjørn Gabrielsen: Berømte dagbøker. Oslo 1942.
 • 10. B.A. Wium: Boktrykk omkring 80-årene. Oslo 1942.
 • 11. Karl Haugholt: Frederik Rostgaard. Oslo 1942.
 • 12. Lorentz N. Kvam: Om norsk kriminallitteratur. Oslo 1942.
 • 13. Om å samle på bøker. En gammel bokorms betragtninger. Oslo 1942.
 • 14.. Ragnar Løv: Litt om boksats. Oslo 1942.
 • 15. Arthur Thuesen: Forsvundne bøker. Oslo 1942.
 • 16. H. J. Haffner: Asbjørnsen og Moe’s norske folkeeventyr. En bibliografisk undersøkelse. Oslo 1942.
 • 17. Ludvig Holberg: Om et prægtigt Bibliothek. Oslo 1943.
 • 18. Asbjørn Rema: Mangeslags bibler. Oslo 1943.
 • 19. Olaf Hanssen: Olaf Knudsen. Wergelanssonen. Oslo 1943.
 • 20. B.A. Wium: Boktrykkerkunst før og etter Gutenberg. 300 år i Norge. Oslo 1943.
 • 21. Karin Bjerke: Dante Alighieri. Oslo 1943.
 • 22. Peer Degn: Blodige fotspor. Litt om eldre utenlandsk kriminallitteratur. Oslo 1943.
 • 23. Haakon Ameln: Thomas Frognall Dibdin. Oslo 1943.
 • 24. Arthur Thuesen: Krohg’s «Albertine». Oslo 1943.
 • 25. Roar Tank: Boksamleren professor dr. Yngvar Nielsen. Oslo 1943.
 • 26. Karl Haugholt: Verdifull avislitteratur. Oslo 1943.
 • 27. Idar Handagard: Hvad Henrik Wergeland har oversatt. Oslo 1943.
 • 28. Per Dancke: Holbergs komedier og boktrykkeren Phønixberg. Oslo 1943.
 • 29. Haakon Ameln: Izaak Walton og «The Complete Angler». Oslo 1943.
 • 30. Ole Theodorssen: Litt om Diriks og hans trykte tegninger. Oslo 1943.
 • 31. Bjørn Gabrielsen: Bøker og mennesker. Tre boksamlinger forteller om sine eiere. [Jacob Dybwad, Jørgen W. Cappelen og Fredrik Wexelsen]. Oslo 1943.
 • 32. Arne Arnesen: Våre provins trykkerier 1814-1875. Deres grunnleggere og første trykk. Oslo 1943.
 • 33. Bjarne Nygård: En miskjent Ibsen-modell. Boktrykker Nils Fredrik Axelsen. Oslo 1943.
 • 34. Arne Durban: Christian Skredsvig. Oslo 1943.
 • 35. Olav Myre: Bøker og blad i Sivle-tiden. Oslo 1943.
 • 36. E. Ancher Hanssen: Om novellen. Oslo 1943.
 • 37. Audun Hierman: Julehefter. Oslo 1943.
 • 38. Per Vogt: Å lese er en kunst. Oslo 1943.
 • 39. Carl Just: Trykkfeilsdjevelen. Et lite forsøk på belysning av hans meriter. Oslo 1943.
 • 40. Arvid Østby: Norske boksamlere. En bibliografi. Oslo 1944.
 • 41. Sophonias Christian Krag: Nogle faae Kjærminder fra Sommeren og Vinteren. Påny utgitt ved Carl Just. Oslo 1944.
 • 42. Ole Theodorssen: Litt om folkelig humor i våre billedutgaver fra forrige århundre. Oslo 1944.
 • 43. Leiv Amundsen: Litt om bøker og bokhandel i oldtiden. Oslo 1944.
 • 44. Olav Myhre: Wessel på skolen og i «Det norske Selskab». Oslo 1944.
 • 45. Halvdan Hydle: Litterære sidesprang. Oslo 1944.
 • 46. Idar Handagard: Kristofer Janson. Oslo 1944.
 • 47. Per Dancke: Krigsskolens bibliotek 1750-1942. Trekk av en norsk bibliotekskjebne. Oslo 1944.
 • 48. Roar Tank: De lærde kanselliråder. En idyll fra rokoko-tiden. Oslo 1944.
 • 49. Finn Krafft: Om bokhyller. Oslo 1944.
 • 50. Arnt Bryde Sundseth: Vilhelm Krag. Et bibliografisk forsøk. Oslo 1944.
 • 51. Idar Handagard: Barnets dikter, Henrik Wergeland. Oslo 1944.
 • 52. Karl Haugholt: Om parodier, især norske. Oslo 1944.
 • 53. Reidar Th. Christiansen: Ossian på norsk. Oslo 1944.
 • 54. Reidar Rasmussen: En jærbu kranser sin jord. Dikteren og journalisten Theodor Dahl. Oslo 1944.
 • 55. Andreas Paulson: Bokormer og boksamlere. Oslo 1944.
 • 56. Paul Botten-Hansen: Paul Bottens St.-Hansnats Eventyr med en dedikasjon av P. Chr. Asbjørnsen. Oslo 1944.
 • 57. Jon Bleie: Korleis eg vart bokven. Oslo 1944.
 • 58. A.M. Wiesener: Bergenske boksamlere. Oslo 1944.
 • 59. Idar Handagard: Ivar Aasen. Oslo 1944.
 • 60. E. Ancher Hanssen: Fra papirkurven.
 • 61. Ole Theodorssen: Epistola de libris.
 • 62. Karl Haugholt: Et vindu mot Europa.
 • 63. Monocle: «Elskov» i høyesterett.
 • 64. Antonie Tiberg (utg.): Noen brev til Joh. D. Behrens. Oslo 1945.
 • 65. Karen Braarvig: Francesco Negris forunderlige reise. En italieners opplevelser i Skandinavia år 1663. Oslo 1945.
 • 66. Olav Myre, Jonas Skougaard, Thorbjørn Egner, m.fl.: Hilsen til Per Dancke. Oslo 1945.
 • 67. E. Ancher Hanssen: Elbert Hubbard og «Budskapet til Garcia».
 • 68. Idar Handagard: Henrik Wergeland som frihetens dikter.
 • 69. Olav Myre: Edvard Munch og hans boksamling.
 • 70. Andreas Paulson: Forfatter og teatermann: Hans Wiers-Jenssen. Oslo 1946.
 • 71. Claes Nyegaard: Misceller. Oslo 1946.
 • 72. Karl Haugholt: Romanfabrikanter. Oslo 1946.
 • 73. E. Ancher Hanssen: Store boksuksesser. Oslo 1946.
 • 74. Harald Coucheron: Bibliomania.
 • 75. Reidar Øksnevad: Holberg som litterær figur.
 • 76. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. I. 1857-1859.
 • 77. Olav Myre: To kronikker. Oslo 1950.
 • 78. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. II. 1860-1873.
 • 79. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. III. 1874-1894.
 • 80. Wilhelm Munthe: Menneskene bak boktitlene.
 • 81. Carl Just: Litteratur om norsk teater. Oslo 1953.
 • 82. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. III. 1895-1932. Oslo 1954.
 • 83. Morten Hansen: Utenlandske privattrykk om reiser i Norge. Oslo. 1956.
 • 84. Trygve Juul Møller: Beslaglagte bøker. Et foredrag. Oslo 1957.
 • 85. Arthur Thuesen: Bjørnson-bibliografi. Småtrykk. Tillegg. Oslo 1957.
 • 86. Nanna Ebbing: Prahl’s litografiske arbeider. En studie over draktseriene, prospektene og portrettene. Oslo 1957.
 • 87. Erland Scheen: Utenlandske bøker om reiser i Norge. Oslo 1961.
 • 88. Nanna Ebbing: Th. S. Haukenæs. Kultur-skattegraveren fra Hardanger. En biografisk skisse med bibliografi over Haukenæs skrifter. Oslo 1962.
[vc_empty_space]