THOMAS KINGO

Den forordnede Kirke-Psalme-Bog.

Kiøbenhavn: Trykt udi H. K. Majests. og Univ. Bogtrykkerie, af C. Høppfner, 1771.

Samtidig blindtrykket, farget og forgylt helpergamentbind med spenner intakt. Helt siselert gullsnitt.

Bindet har «slått» seg noe, hvilket er normalt for helpergamentbind. For øvrig et tiltalende eksemplar!

Bindet har likhetstrekk knyttet til den svenske tradisjonen med såkalte «fästmansband», boken som en del av gaveutvekslingen mellom festefolk (festemann og festemøy) i forbindelse med forlovelsen. Dette avviker dog noe, og kan være dansk/norsk. Bindet er komponert med rokokkodekor i øvre del, over et kongelig portrett. I nedre del de danske villmenn som skjoldholdere; to nakne menn skjoldholdende villmenn med eikeløv om livet, eikeløvskrans i håret og en klubbe i den hånden som ikke holder i skjoldet. Skjoldet er preget med svenskenes tre kronor, den norske riksløve og danskenes tre løver.

Det finnes registrert et bind som tilsynelatende har store likhetstrekk med herværnde eksemplar: «Katalog over udstillingen af kunstfærdige gamle bogbind indtil 1850», innledning av Emil Hannover, 1906: Nummer  404 – KİNGO, Den forordnede nye Kirke-Psalme-Bog. Kbhvn. 1771. Bind af Pergament, trykt i Sølv med Plade og malet med rød og grøn Farve. Under et Par Rococo – Ornamenter et (ukendeligt) kongeligt Portræt. Under dette det dansk-norsk-svenske Vaaben, holdt af Vildmændene. Spænder af Messing. Det forgyldte Snit ciseleret paa Hjørnerne. 15 X 6. Tilh. Det Vestlandske Museum i Bergen. Danmark eller Norge, 1771.

kr 4000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD