THURE ERIK LUND

Manuskript og første korrektur til romanen «Inn».
  • To spiralhefter med 148 håndskrevne sider. Heftene er påskrevet ”Skjønnlitteratur. Skisser til en roman” I og II. Senere er de påskrevet ”Inn”.
  • Første korrekturtrykk fra forlaget, med enkelte rettelser i Lunds hånd.
  • 7 sider uttalelse til første versjon av romanen, datert 25. april 2006, skrevet av Mia Bull Gundersen, daværende redaktør for norsk skjønnlitteratur hos Achehoug.

Inn er så langt en innholdsrik og underholdende romantekst. Den er på vei til å bli nok en egenartet, individuelt personlig og eiendommelig bok. Teksten er ikke ferdig, men de beste partiene i manuset som foreligger her i første versjon, svinger så det holder og leseren blir nok en gang et både susete og vantro vitne til en særegen hovedpersons kamp for å overleve – eller snarere dø – i en verden som har endret en guds planlagte kurs og er på vei mot en sikker undergang”.

SERTIFIKAT signert av Thure Erik Lund og Fredrik Delås, på vegne av Antikvariat Bryggen, medfølger.

Aschehoug skriver om «Inn»:

Romanen Inn handler om en middelaldrende fyr som har bestemt seg for å forsvinne ut av Norge og ut av verden. Helt stille og uten å melde fra til noen. Han har ordnet med overføring av eiendommen til barna sine, solgt bilen og gjort seg klar til forsvinningen som skal foregå til fots, så langsomt som mulig.
Jeg-fortelleren mener at han er dødssyk, men han har ingen diagnose, bare en uforklarlig klump nederst på korsryggen. Han er lei Norge, lei av sykluser, han vil gi faen – helt og holdent faen – i samfunnet og alle dets trivialiteter og forventinger og forstillelser og fjas. Han vil oppsøke ensomheten som han alltid har lengtet etter, han vil være som et dødssykt dyr som stikker seg bort for å dø. Han er lykkelig og bitter. Han vil langt vekk.

kr 20000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.