THURE ERIK LUND

Grøftetildragelsesmysteriet. Arbeidstittel: ”Det åpne dypet”
  • Første utkast til romanen. Maskinskrevet med en mengde rettelser og strykninger. 181 løse blad i forlagskonvolutt. I kassett.
  • Thure Erik Lunds arbeidseksemplar til den reviderte utgaven som utkom 2000. I Lunds eksemplar av førsteutgaven er det gjort notater, rettelser og tilføyelser på nærmere 100 av bokens 273 sider.
  • Et meget velholdt eksemplar av førsteutgaven i vareomslag, med hilsen fra Thure Erik Lund.

SERTIFIKAT signert av Thure Erik Lund og Fredrik Delås, på vegne av Antikvariat Bryggen, medfølger.

THURE ERIK LUNDS BANEBRYTENDE ROMAN

Boken utkom i 1999 og var første bok i kvartetten om Thomas Olsen Myrbråten. Thure Erik Lund mottok i 1992 Tarjei Vesaas’ debutantpris for ”Tanger”. I 1994 ble han med ”Leiegården” norsk vinner i den skandinaviske konkurransen om beste samtidsroman. For ”Grøftetildragelsesmysteriet” mottok han den høythengende ”Sult-prisen”.

Når boken utkom skrev Øystein Rottem i Dagbladet: ”Deler av denne boka likner en intellektuell heisekran som med sine luftige paradokser og steinharde resonnementer løfter og tynger på samme tid, svinger oss rundt og holder oss svevende i en konstant tilstand av svimmel tankeflukt. Andre deler likner et grovinnstilt treskeverk som spytter ut bannskap og råttenskap, slimete kroppssmetaforer og stinkende avfall i en stri strøm som etterlater oss i en oppløst tilstand av kvalmende ubehag”.

Fredrik Wandrup skrev i Dagbladet i 2006: ”Vi snakker altså om en forfatter som i høyeste grad hadde gjort seg gjeldende. Likevel må man kunne kalle det «plutselig» når romanen «Grøftetildragelsesmysteriet» dukket opp høsten 1999. For dette var noe helt annet, som om retningene i de tre tidligere bøkene ble dratt i samme lei, som om språket brått hadde fått en konsentrasjon som ble tydeliggjort i hver eneste setning”.

I en kåring i Dagbladet i 2006, ble boken kåret til en av de 25 beste romanene fra de siste 25 år.

kr 35000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD