THURE ERIK LUND

Sindre av C. Indre.

Faksimileutgave av Thure Erik Lunds debut, utgitt på eget forlag.

Lund kjenner til kun tre eksemplarer av originalen. Antikvariat Bryggen omsatte ett av disse i katalog 133, 2022. Herværende opptrykk ble laget ved at forfatteren selv nennsomt fjernet stiftene i et av originaleksemplarene og kopierte opp 3 nye eksemplarer.

EN AV 3 FAKSIMILER

kr 3500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD