JAN ERIK VOLD

HEKT.

Oslo: Gyldendal, 1966. Originalt omslag. Omslag av Sidsel Paaske

Kun meget svak fargeavsetning enkelte steder i den hvite overflaten, for øvrig meget velholdt. Lite stempel ”fra forleggeren” i nedre hjørne av tittelbladet.

Teksten på omslagsbrettene er et brev fra en 20 år gammel amerikansk soldat i Vietnam, datert 17. sept. 1965 og gjengitt i New Statesman 8. okt. 1965.

kr 1000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.