NORDAHL GRIEG

Norge i våre hjerter.

Oslo: Gyldendal, 1929. Annet tusen. 8vo. Halvskinnbind [Refsum], bundet med begge omslag.

DEDIKASJON til O. J. Skattum på friblad: Dr. O. J. Skattum med hjertelig hilsen fra Deres jengivne Nordahl Grieg. 4 nov. 1929.

Ole Jacob Skattum [1862-1939], skolemann og geograf. Rektor ved Vestheim Skole, en skole han selv var medeier i 1907-1919, 1920-1930. Skattum var i samme 10-årsperiode formann i Det Norske Geografiske Selskab.

VEDLAGT: 2 brev fra Nordahl Grieg til Skattum:

1) Gyldendal 14 dec. [1929]

Kjære herr rektor Skattum!

Hjertelig takk for Deres varme ord om ”Norge i våre hjerter”, de glæder mig overordentlig. Det er nettop, som De skriver, følelser for våre land som det har vært mitt eneste mål at vække og styrke.

Det har derfor vært av mindre interesse for mig at bli bedømt så utelukkende literært som jeg er blitt, selv hvor overordentlig velvillig det har vært.

For mig vil det være meget kjærere om en hel anden side av min bok skulde bli bedømt den mer geografiske, boken som et billede av Norge.

Jeg mener fædrelandskjærligheden som vi borgerlige føler den, må utdypes ved en større følelse for alle dem som elsker mest her i landet, fiskerne, nybrotsmændene,m sjøfolkene, veiarbeiderne på vidden, det er et ansvar og forpliktelse at kalde dette sitt fædreland, dette landet så uendelig stridt at holde mot en stor og hård natur. Og derfor også slik uendelig storhet og lykke.

De, dr. Skattum, kjender landet og dets liv som få. Hvis De som præsident i vårt geografiske selskap vilde skrive om den side ved min bok, vilde den uvurderlig være langt mer i den ånd som boken er skapt.

Deres ærbødige

Nordahl Grieg

2) Hop 23 dec.

Kjære dr. O. J. Skattum.

Min hjerteligste takk for den varme og forståelse som lyste ut av Deres artikkel om min bok i Oslo Aftenavis. Den var en stor glæde for mig.

De beste ønsker for det nye år fra Deres hengivne

Nordahl Grieg.

kr 9000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.