NORDAHL GRIEG

Don Juan by Lord Byron.
With 93 Illustrations & Decorations by John Austen.

London: John Lande The Bodley Head, 1926. Forlagets dekorerte helsjirtingbind.

Bindet en tanke smusset i overflaten, for øvrig meget velholdt.

DEDIKASJON fra Nordahl Grieg til hans fetter meteorologen Harald Ulrik Sverdrup [1888-1957].

Til Harald!

Childe Harold! fætter til den spanske don,
– vær pietetsfuld mot familjens minder!
Omskjær hans krønike med kjærlig haand
og smil til læren som hos ham du finder:
Hvad er at være fyrste over aand
mot Bonaparte over alle kvinder!
Alors! Med tukt, med utukt fættren melder:
Childe Harold læs! Begynd jo før jo heller!

Nordahl
Julen 1926

kr 5000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.

SOLGT | SOLD