5 STATSMINISTRE

Dag Berggrav [red.]
Maktens høyborg. Statsministerens kontors historie og politiske hovedsaker siden 1945.

Oslo: Grøndahl Dreyer i samarbeid med Stasministerens kontor, 1997. Stor 8vo. Forlagsbind med vareomslag.

To små lukkede rifter i nedre kant av vareomslagets bakre del. For øvrig velholdt.

SIGNERT av Berggrav og følgende 5 tidligere statsministre:

Per Borten [1913-2005] Statsminister 1965-1971, SP.

Lars Korvald [1916-2006] Statsminister 1972-1973, KrF

Oddvar Nordli [1927-2018] Statsminister 1976-1981, AP

Kåre Willoch [1928-2021] Statsminister 1981-1986, H.

Kjell Magne Bondevik [1947-] Statsminister 1997-2000, 2001-2005. KrF.

Et unikt politisk historisk eksemplar med ikoniske H-Blokka på omslaget.

VEDLAGT: Invitasjon fra Statsministerens Kontor i anledning presentasjon av boken. Her står oppgitt at Statsminister Kjell Magne Bondevik og flere andre tidligere statsministre vil delta.

kr 4000 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.