DUUN & GARBORG

Opprop fra Bondeungdomslaget om innsamling til oppførelse et Garborg-monument i Stavanger; ”hovudstaden i den landsluten der han var fødd og hadde si rot […]”.

Datert Stavanger, desember 1924.

Trykt i nedre del: ”Me gjev uppropet vaar beste studnad:” SIGNERT av Olav Duun.

Arbeidet med å få samlet inn nok midler tok tid. Først i 1947 kom statuen, utført av Gunnar Janson, på plass i byparken.

kr 1500 ,-

Det tas forbehold om at varen allerede kan være reservert/solgt. It is reserved that the item may have been All items are offered subject to being unsold.